Czym, dokąd, za ile? Czyli wszystko o tym jak dojechać na swój wymarzony wypoczynek do Serpelic   ...szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwaty przyrody

W granicach parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody: rezerwat leśny Zabuże położony w gm. Sarnaki, rezerwat Łęg Dębowy obejmujący nadrzeczne łęgi w okolicach Bugu na terenie gm. Janów Podlaski. Czapli Stóg chroniący kolonie lęgową czapli siwej w gm. Terespol , Szwajcaria Podlaska u ujścia Krzny, oraz rezerwat Stary Las obejmujący starodrzew mieszany koło Konstantynowa.

Szwajcaria Podlaska – rezerwat utworzony w 1995 r. na powierzchni 24,0 ha koło miejscowości Neple w pobliżu ujścia Krzny do Bugu. Rezerwat powołano w celu zachowania walorów krajobrazowych oraz ochrony zbiorowisk leśnych, wodnych i nadwodnych odznaczających się dużym stopniem, naturalności i obecnością rzadkich gatunków roślin. Największą wartość przyrodniczą posiadają nadrzeczne łęgi wierzbowo – topolowe, które rosną wzdłuż rzeki Bug i większych starorzeczy. W pozostałych drzewostanach dominuje sosna pospolita, dąb szczypułkowy, topola biała, lipa drobnolistna. Flora rezerwatu posiada wiele gatunków chronionych i rzadkich. Do grupy pierwszej należą: orlik pospolity, wawrzynik wilczełyko, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, paproć zwyczajna, kopytnik pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, turówaka leśna. Z gatunków rzadkich występują: skrzyp łąkowy, zdrojówka rutewkowata, czerniec gronkowy, fiołek przedziwny, świąrząbek gajowy, jaskier kaszubski. Rezerwat Szwajcaria Podlaska należy do jednych z nielicznych miejsc w Polsce występowania żółwia błotnego zaliczonego w „ Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” do gatunków ginących. Z rzadkich gatunków ptaków występują tu siweczka rzeczna, zimorodek, turkawka, pustułka, dudek.


Dla potrzeb turystów przygotowane są dwie ścieżki przyrodnicze „Szwajcaria Podlaska” – ok. 4,5 km oznakowana zielonym liściem klonu na białym tle.  i „Bużny Most” – ok. 10,5 km oznakowany zielonym liściem wierzby na białym tle. 

Łęg Dębowy – został utworzony na powierzchni 132,38 ha w 1972 roku. Rezerwat położony jest w zakolu Bugu, na tarasie zalewowym rzeki, w sąsiedztwie stadniny koni w Janowie Podlaskim. Przedmiotem ochrony sa cenne przyrodniczo zbiorowiska roślinne oraz wyjątkowo liczna grupa gatunków chronionych i rzadkich. Rezerwat stanowi zwarty kompleks starego drzewostanu położonego w rozległym zakolu Bugu. Osobliwością rezerwatu jest dąb szczypułkowy o rzadkiej odmianie Quercus robur var ceneifolia Beck, która przystosowana jest do bardzo żyznych siedlisk. Rezerwat jest też zasiedlany przez szereg gatunków zwierząt, szczególnie bogaty jest zespół ptaków, charakterystyczny dla lasów liściastych i doliny Bugu. Można tu podziwiać bociana czarnego, orlika krzykliwego, dzięcioła średniego, błotniaka stawowego czy zimorodka. Rezerwat zasiedlony jest przez zwierzęta wielkowymiarowe, ponieważ inne nie mogą się tu utrzymać, albowiem teren ten jest każdego roku zalewany przez wezbrane wody Buga. 
Przygotowana tutaj ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna  nosi nazwę „Nadbużańskie Łęgi” i liczy łącznie ok. 12,5km.

Zabuże –  rezerwat leśno – krajobrazowy o powierzchni 34,07 ha utworzony został w 1983 r. Ukształtowanie terenu jest tutaj urozmaicone. Niektóre pagórki wznoszą się na wysokość 160 m n.p.m. a inne w sąsiedztwie rezerwatu nawet do 180 m n.p.m.  Ochronie podlega starodrzew dębowy i dębowo – sosnowy z  bogatą florą. Głównym składnikiem drzewostanu obok sosny zwyczajnej jest dąb szczypułkowy. Największe egzemplarze osiągają wiek do 150 lat. Z licznej grupy gatunków roślin objętych ochrona występują orlik pospolity, parzydło leśne, pomocnik baldaszkowaty, buławnik czerwony – gatunek bardzo rzadki zagrożony wymarciem w Polsce. Stwierdzono tu także 57 gatunków ptaków posiadających siedliska lęgowe takich jak: muchołówki małe i białoszyje, dzięcioły średnie i inne. Poniżej rezerwatu jest wywierzysko z którego bardzo czysta woda spływa do Buga. Okolicę urozmaicają także głębokie wąwozy i głazy narzutowe.
Naprzeciwko rezerwatu przygotowana jest ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna  nosząca nazwę „Trojan” oznaczona symbolem zielonego liścia lipy na tle białym. Ścieżka oprowadza nas po starorzeczu przypominającym jezioro otoczonym dębami i bujną roślinnością.

Kózki – położony w gm. Sarnaki na lewym brzegu Buga pomiędzy Kózkami  a Klimczycami. Rezerwat zajmuje powierzchnię 86,12 ha. Jest to rozległy płat luźnego piasku porośnięty pojedynczymi krzewami jałowca i sosny. Powierzchnię uroczyska urozmaicają drobne, owalne zagłębienia i takie same wzniesienia. Liczne gatunki sucholubnych roślin tworzą tam specyficzne piaskowe murawy. Wydmę porasta co najmniej 230 gatunków roślin. Rezerwat ma charakter ornitologiczny. Odnotowano tutaj 92 gatunki ptaków, z których 55 odbywa tam swoje lęgi. Niektóre z nich są zaliczane są do rzadkich w skali europy. Należy wymienić tutaj: kulona – zaliczanego do gatunków ginących, rybitwę białoczelną, r. zwyczajną, siweczkę rzeczną, s. obrożną, biegusa zmiennego, krwawodzioba, kuliczka. 

Czapli stóg – położony w gm. Terespol. W bezpośrednim sąsiedztwie głównego nurtu Buga, pomiędzy końcowym odcinkiem Krzny a miejscowością Łęgi, znajduje się płaskie wzniesienie sięgające 145 m. npm. Stanowisko o powierzchni 4,82 ha stanowi rezerwat przyrody powstał w 1987 r. Jest to rezerwat o charakterze ornitologicznym. Obejmuje on obszar starodrzewu z panującym drzewostanem sosnowym z licznymi stanowiskami lęgowymi czapli siwej. Kolonia złożona z 80 czynnych gniazd ma szansę na bezkolizyjną długowieczność, ponieważ położona jest w widłach Krzny i Buga, z dala od rybackich gospodarstw gdzie mogłaby być tępiona. Oprócz czapli siwej występuje tu około 35 gatunków drobnych ptaków śpiewających, w tym 33 chronione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.serpelice.pl

Serpelice :: Podlaski Przełom Bugu :: Kalwaria Podlaska w Serpelicach :: Rzeka Bug ::  Podlasie :: Survival :: Szkoła Przetrwania :: Spływy kajakowe :: Kajaki :: Zielone Szkoły :: Paintball :: Wspinaczka skałkowa :: Szkolenia integracyjne :: Skarpa :: Janów Podlaski :: Grabarka :: Mielnik :: Drohiczyn :: Neple :: Gnojno

www.serpelice.pl